Sophusfonden Ansøgning Uddelinger Links Kontakt


Ansøgning

Alle kan som udgangspunkt ansøge om støtte fra fonden. Dog er der en række forudsætninger, der skal være opfyldt for at komme i betragtning. Disse forudsætninger er beskrevet i ansøgningsbetingelserne.

Såfremt man ønsker at søge fonden om støtte, skal ansøgningsskemaet, som kan downloades fra denne hjemmeside, udfyldes.

Af hensyn til ansøgningens behandling er det vigtigt, at alle felter på ansøgningsskemaet er udfyldt, og en uddybende beskrivelse af det projekt, der søges støtte til, vedlægges.
Ansøgninger kan indsendes løbende hele året. Der er deadline to gange årligt henholdsvis den 1. marts og den 1. september.

Det udfyldte ansøgningsskema og den uddybende projektbeskrivelse samt eventuelle bilag sendes elektronisk til info@sophusfonden.dk eller sendes i 8 eksemplarer til:

Sophus Fonden
c/o Louis Poulsen Lighting A/S
Gammel Strand 28
1202 København K
Att.: Sanni Tolstrup Bech
sophusfonden logo  støtter initiativer og projekter, der har til formål at fremme og højne lyskvalitet i bred forstand.