Sophusfonden Ansøgning Uddelinger Links Kontakt


Uddelinger

Med en pulje på 10 mio. kroner skal Sophus Fonden over en periode på 20 år uddele gennemsnitligt 500.000 kroner om året i støtte (første uddeling 2001, sidste uddeling 2020). Støtte tildeles efter ansøgning, som vurderes af en uddelingskomite.

Der foretages to årlige uddelinger – normalt primo maj og primo november.
sophusfonden logo  støtter initiativer og projekter, der har til formål at fremme og højne lyskvalitet i bred forstand.